debacle

n 1 mbio za kuhangarara, ghuma, haikahaika. 2 kuvunja kivangaito; maafa makubwa. 3 anguko (k.m. la serikali); gharika ya ghafula. debag vt vua suruali kwa nguvu.