dear

adj 1 (expensive) ghali, -a thamani nyingi, -enye wakifu. that's too ~ ni ya wakifu mkubwa; ni ghali mno 2. ~ (to) (beloved) -penzi, mahabubu, -a kupendeza. hold somebody ~ penda sana 3. (form of address) ~ friend rafiki mpendwa. ~ Amina mpendwa Amina. ~ Sir Bwana (exclamation) oh ~ maskini! ~ me!; ~ ~! masalale! mama wee! n mpenzi, kipenzi, mhibu. dearly adv. dearness n. ~y; ~ie n (colloq) kipenzi (hasa mtoto kwa mama yake).