deaf

adj 1 -ziwi, -sioweza kusikia vizuri/kabisa a ~ person kiziwi. 2 -a kuziba masikio; -siotaka kusikiliza. turn a ~ ear to something -pa kisogo jambo fulani the ~ viziwi. deafness n. ~mute n bubukiziwi adv kama kifo, mno. deafen vt 1 hanikiza. 2 zuia msikiko/vishindo. deafening adj.