date

date

1 n 1 tarehe what ~ is it tarehe ngapi. 2 kipindi maalumu (cha jambo fulani). out of ~ -a zamani, -a kale. up to ~ -a siku hizi, -a sasa, -pya, -enye kwenda na wakati his books are up to ~ mahesabu yake hayakucheleweshwa. to ~ hadi leo. 3 miadi. make a ~ weka miadi vt,vi 1 tia tarehe, andika mwaka, mwezi na siku ya jambo fulani. 2 ~ from anzia (enzi, karne, mwaka). bring up to ~ fanya kuwa -a kisasa/kileo. dating from tangu. it ~s from -lianzia. ~ back to a period rejea kipindi. 3 anza kupitwa na wakati. be out of ~ -wa -a zamani. 4 -pa miadi, weka miadi. ~ less adj 1 sio na tarehe, (siku, mwezi na mwaka). 2 -sio na mwanzo, -isiyokumbukwa chanzo chake. ~ed adj -lopitwa na wakati. ~ line n mstari wa tarehe. international ~line n mstari wa tarehe wa kimataifa, (mstari unaogawanya dunia katika sehemu mbili za kuhesabu siku na tarehe).

date

2 n tende. ~palm n mtende.