dastard

n (arch) mwonevu; mwoga, (afanyaye ukatili mahali ambapo yu salama). dastardly adv.