dandy

n 1 mlimbwende, mmbuji, mtanashati, mfuauji adj (sl) bora sana, safi sana. dandified adj -lovalia kitanashati/kimaridadi. dandify vt fanya maridadi.