dandle

vt 1 vinyavinya. 2 chezesha (k.m. mtoto mikononi).