dander

n (colloq only) get one's ~up pandisha hasira. get somebody's ~ up kasirisha mtu, udhi. 2 (of hair) mba; magamba (madogomadogo kutoka kwenye ngozi au manyoya ya ndege).