dagger

n 1 hanjari; sime; (curved) jambia. at ~s drawn tayari kupigana. look ~s tazama kwa chuki/uadui sana. 2 (printing) alama ya kurejea.