dabble

vt,vi 1 chovyachovya. 2 ~ at/in (art, politics etc) fanyafanya, jifunza juujuu, jifanyia. dabbler n.