dab

2 n also ~ hand (colloq) bingwa (katika michezo n.k.).