cytoplasm

n sitoplazimu: sehemu izingirayo kiini cha seli na iliyozungukwa na kiwambaseli.