cyclostyle

n 1 mashine ya kurudufu. 2 (of a pencil) kalamu ya kuandikia stensili. vt rudufu.