cut

2 n 1 ukataji; mkato. ~ and thrust n (fig) mabishano makali. 2 upunguzaji. 3 makato. 4 pande. let kipande. 5 (of clothes) mtindo, mshono. 6 mbetuo, mchinjo. 7 simango. 8 msuso. 9 short ~ n njia ya mkato. 10 a ~ above bora zaidi. 11 tambuka reli, tambuko. 12 mchongo, kinyago. cutout n kidhibiti umeme. ~ in ingilia; (of cars) jipachika. ~ into katiza. ~ into pieces gawanya. ~ off (from) ondoa kwa kukata; zuia; ingilia; tenga; gawanya; nyima urithi; (mil) zingira. ~ out kata; (of engine etc.) acha kufanya kazi, simama; (omit/stop) acha; (of competition) shinda. ~ it/that out! acha magomvi/maneno. be ~ out for toa kwa have one's work ~ out for one kabiliwa na kazi kubwa. ~ up katakata; (mil) teketeza (usu pass) umia; (sl) kosoa, lima. cutup rough -wa mgomvi. 13 (in compounds) cutpurse n mchomozi, mwizi wa mfukoni. cutthroat n mwuaji adj kali sana; katili ~ throat competition mashindano makali sana. ~throat razor n kisuwembe. cutting n 1 korongo maalum. 2 (of newspaper) kipande cha gazeti (kilichokatwa na kuhifadhiwa). 3 (of plants) kipandikizi, kitawi. 4 (of films etc.) uhariri (kwa kuondoa sehemu zisizotakiwa adj kali, -a kuumiza, -a kuchoma. cutter n 1 dau. 2 kikata. 3 mkataji. tailor's ~ter n mkataji wa nguo.