custom

n 1 desturi, mila native law and ~ sheria na mila za kienyeji. 2 kawaida, mazoea, ada. 3 uteja fulani I shall take my ~ elsewhere nitanunua mahali pengine. 4 (pl) ushuru (wa nje). customs house n forodha. customs clearance n hati ya utakaso (wa ushuru). customs duty n ushuru wa forodha the. Customs n idara ya Forodha. 5 ~built n -a matakwa ya mteja. ~made adj -a kupima. customary adj 1 -a desturi, -a mazoea, -a kawaida. 2 -a mila. ~ary law n sheria ya mila. customarily adv. customer n mteja mnunuzi, mshitiri; (colloq) jamaa, mtu.