custody

n 1 ulinzi, utunzaji/usimamizi, uangalizi. 2 ulezi, malezi. 3 kifungo. take somebody into ~ funga/ kamata. give into ~ peleka polisi. be in ~ -wa rumande. custodian n mtunzaji, mlinzi; mwangalizi, msimamizi.