curriculum

n mtalaa. ~ developer n mkuza mitalaa. ~ vitae n maelezo binafsi ya mtu (kuhusu elimu, ujuzi n.k.).