cur

n 1 mbwa (koko), kijibwa. 2 mtu mwoga; safihi. currish adj.