cupid

n 1 Mungu wa mapenzi (wa Kirumi). 2 picha/sanamu (ya mvulana mzuri) ya alama ya mapenzi.