cup

n 1 kikombe. he is in his ~s amelewa. 2 (fig) kufikwa, kitu kinachomjia mtu his ~ was full uchungu, furaha yake ilikamilika between ~ and lip kitambo kidogo kabla ya kupata. the parting ~ n kinywaji cha mwisho kabla ya kuagana. one's ~ of tea kitu kimpendezacho. 3 (of sports) kombe. World ~ n Kombe la Dunia vt fanya umbo la kikombe; umika, piga chuku. cupping n mwumiko, umiko ~ glass chuku, ndumiko. cup final (football) fainali ya mashindano (ya kugombea kikombe). ~ bearer n mwandazi divai katika karamu kitaluni au makao ya mfalme.