crumpet

n 1 (cookery) mkate laini wa hamira. 2 (US) sl kichwa. 3 (sl) (female) mtia ashiki.