cross-examine

vt (also cross-question) dodosa; dadisi, hoji, saili (ili kuthibitisha ushahidi uliotolewa). ~-examination n.