croquet

n (sports) krokei (mchezo wa kupitisha tufe za mti kwenye duara za chuma kwa kuzipiga kwa nyundo. vi cheza tufe za miti.