crop

2 n 1 gole. 2 mpini wa mjeledi/ mchapo. 3 mkato mfupi wa nywele. cropper n 1 mmea utoao mazao. a good/bad/heavy ~per n mmea unaotoa mavuno mazuri/mabaya/ mengi. 2 mtu au chombo cha kuchengea. 3 come a ~per (colloq) anguka sana, shindwa (k.m. katika mtihani).