cringe

vi 1 ~ (at) nywea, jikunyata. 2 ~(to/before somebody) nyenyekea, jifanya kama mtumwa. 3 ~ (at) udhika. n kujikunyata; unyenyekevu.