cretaceous

adj (geol) -a chaki .~ age n kipindi ambapo miamba ya chaki iliumbika.