credence

n 1 imani. give ~ to amini, sadiki. letter of ~ hati ya utambulisho. credentials n hati ya utambulisho, sifa.