crease

n 1 (on cloth) mkunjo, mfinyo, upanga. 2 (cricket) mstari katika kiwanja cha kriketi. vt,vi 1 kunja. 2 chekesha sana, vunja mbavu.