crap

vt nya. n 1 mavi. have a ~ nya. 2 (sl) upuuzi.