cradle

n 1 susu, kitanda kidogo cha mtoto; mlezi. 2 (fig) chanzo, chimbuko Lamu is the cradle of Swahili poetry Lamu ni chanzo cha ushairi wa Kiswahili. 3 (naut) kiunzitegemeo. 4 farasisimu. vt 1 laza, weka (katika kitanda n.k.). 2 (hold) lea; shika ~ the telephone receiver rudisha simu.