crack

2 n 1 ufa, mwatuko. 2 kishindo, mwaliko. the ~ of doom siku ya kiyama. 3 kipigo cha ghafula. give somebody a ~ on the head piga kichwani. 4 mzaha, dhihaka, jibu la kuchekesha. 5 (sl) stadi, mwenye akili, bora, bingwa. 6 (sl) majaribio. have a ~ at something jaribu kitu. 7 ~-brained adj -enye kichaa/ wazimu; pumbavu. cracked adj -enye wazimu. cracker n 1 biskuti/mkate mkavu. 2 fataki ya kuchezea (ialikayo ikipasuka). 3 kibanguzi: chombo cha kubangulia (mathalani korosho, nyonyo n.k.). ~-jack n 1 (sl) mtu stadi, bora kabisa. 2 kitu bora kabisa. crackers adj (GB sl) -enye wazimu.