cower

vi nywea, jikunyata; jikunja (ili kujificha au kwa hofu).