cow

cow

1 n 1 ng'ombe jike. 2 jike la mnyama (kama tembo, kiboko n.k.). 3 (derog sl) mwanamke till the ~s come home daima. ~-bell n kengele inayofungwa ng'ombe. ~ boy n 1 chunga ng'ombe (katika tambarare za Amerika). 2 mfanyabiashara asiye mwaminifu. 3 mhuni, mdanganyifu. ~-catcher n ngao (ya gari), fremu ya chuma iliyofungwa mbele ya injini ya garimoshi inayoondoa vizuizi vya relini. cow-fish n samaki-ng'ombe (samaki mwenye kichwa kama cha ng'ombe). cowherd n mchunga ng'ombe, mchungaji wa ng'ombe. cowhide n ngozi ya ng'ombe. cowman n (pl) cowmen mkama ng'ombe. cowshed/ ~-house n zizi la ng'ombe. cow-pox n ndui ya ng'ombe.

cow

2 vt ogofya, tisha.