court

2 vt 1 jipendekeza kwa heshima. 2 bembeleza pay ~ to (a woman) fanya urafiki, posa (mwanamke), bemba. 3 karibisha/chokoza (hatari, maafa, n.k.). courtship n 1 posa, uchumba, ubembelezi. 2 kipindi cha posa.