courage

n ushujaa, ujasiri, ushupavu. take ~ jipa moyo. take one's ~in both hands jipiga moyo konde have the ~ of one's convictions -wa na moyo wa kufanya unaloamini. courageous adj.