counterweight

n uzito wa kusawazisha. country n 1 nchi. 2 shamba in the ~side mashambani. ~life n maisha ya shamba. town and ~ planning mpango wa miji na vijiji. go up ~ enda bara. 3 the ~ n wananchi; taifa kwa jumla. go to the ~ itisha uchaguzi mkuu (kwa haki ya kuunda serikali mpya). 4 (as attrib.) ~ club n klabu ya kiungani. ~ cousin n (colloq). jogoo la shamba, mshamba ~-folk n wenyeji wa mashambani, wanavijiji, watu wa vijijini. ~gentleman n mwinyi. ~ party n chama cha maslahi ya wakulima. ~ house n nyumba ya shamba. ~man/women n 1 mwananchi. 2 mkazi wa shamba. ~ seat n nyumba kijijini (agh. ya mtu tajiri). ~side n shamba. countrified adj -a kimashamba, -enye desturi za kishamba.