counterpoint

n (mus) 1 utumbuizo; kijalizo cha wimbo. 2 ujalizaji wa wimbo.