counterblast

n jibu kali na lenye nguvu; upepo mshindani.