counsel

n 1 (also advice) ushauri, mawaidha, wasia. give ~ shauri, toa ushauri/wasia take/ hold ~ with somebody pata ushauri kutoka kwa mtu keep one's own ~ setiri siri. 2 (with indef. art or in pl but not with numerals) a ~ of perfection ushauri mzuri kabisa ambao hauwezi kufuatwa. 3 mshauri; wakili, mwanasheria ~ for defence wakili wa utetezi ~ for prosecution wakili wa mashitaka. King's/ Queen's ~ n wakili mwandamizi (wa serikali) vt shauri, nasihi/usia. counsellor n 1 mshauri. 2 (US) wakili.