cotton

2 vi (sl) 1 kubaliana. 2 -wa na urafiki. ~ on (to) (colloq) fahamu, elewa. ~ up to jenga urafiki; jaribu kufanya urafiki.