corvette

n manowari ndogo (ya kusindikiza meli ya shehena).