corrupt

vt,vi 1 potosha, shawishi kufanya mabaya he was ~ed by the life in the city alipotoshwa na maisha ya mjini. 2 toa rushwa/hongo. 3 haribu, chafua. 4 oza, ozesha. corruptible adj. corruptibility n adj 1 (of persons, their actions) -ovu, -so na maadili, -soaminika kuhongeka. 2 -enye kupokea/kutoa rushwa. ~ practices n vitendo vilivyopotoka, matendo maovu; (of language) potovu this is a ~ text haya ni matini yaliyoharibiwa/ghushiwa. corruption n 1 utoaji/ulaji rushwa/hongo/mlungura, ufisadi, upotovu. 2 uozo, ubovu, uchafu. 3 uharibifu.