corridor

n ushoroba. ~ train n garimoshi lenye ushoroba/ujia wa kuingilia vyumbani. ~s of power n mahali panapofanyiwa kampeni zisizo rasmi; mlango wa nyuma.