correspond

vi 1 ~ (with) fanana, kubaliana, tangamana; lingana. 2 ~ (to) -wa sawasawa, fanana na. 3 ~ (with) andikiana barua; wasiliana (kimaandishi). correspondingly adv. corresponding adj the ~ing time last year ikilinganishwa na) mwaka jana wakati kama huu. correspondence n 1 ulinganifu, tangamano, kukubaliana, uhusiano one-to-one ~ence uhusiano wa moja kwa moja. 2 barua; mawasiliano (ya kimandishi); kuandikiana barua ~ence education elimu kwa njia ya posta. correspondent n 1 mwandishi wa makala (katika magazeti n.k.); mleta habari. 2 mtu anayeandikiana barua na mwingine. 3 (comm) vyombo vinavyohusiana (k.m. benki, mashirika).