correlate

vi,vt ~ (with) wiana, husiana, patana; patanisha. correlation n uwiano, uhusiano. correlative adj 1 (word or thing) -a uwiano, -enye uhusiano. 2 (gram) correlative conjunction n kiunganishi wiani.