corral

n 1 zizi. 2 boma. vt 1 tia zizini. 2 (sl) teka, kusanya; fungia zizini, tengeneza boma.