coral

n (red) marijani, fedhaluka; (white) matumbawe. ~ reef n mwamba tumbawe adj -enye rangi ya waridi au nyekundu. ~ lips n midomo myekundu.