copy

vt,vi 1 (out) nakili make a ~ of something nakili. 2 iga, fuatisha. 3 ~ from/off ibia (mitihani n.k.). n nakala. attested ~ n nakala iliyoshuhudiwa. certified ~ n nakala iliyothibitishwa fair ~ nakala safi did you get your ~ of the book/ newspaper? ulipata nakala yako ya kitabu/gazeti?. 2 maandiko (tayari kuchapwa). good ~ n habari za kuvutia. ~-cat n mwigaji. copyist n mtu anayenakili; mwigaji mtindo; mtengeneza nakala. ~- book n daftari la hati mkato blot your ~book haribu sifa yako. ~-boy/girl n kijana tarishi (katika ofisi ya gazeti). ~-desk n meza ya mhariri. copyhold (GB) n ukodishaji wa ardhi; ardhi iliyokodishwa n mkodishaji wa ardhi. copyright n haki ya kunakili. vt pata haki ya kunakili. copywriter n mwandishi wa matangazo (agh ya biashara).