copulate

vi ~ (with) jamiiana. (of animals) pandana. copulation n. copulative adj 1 (formal) -a kuunga, -a kuunganisha. 2 (gram) shirikishi. copulative verb n kitenzi shirikishi. n (gram) kishirikishi.