cooperate

vi shirikiana. co-operation n ushirikiano in cooperation with kwa kushirikiana na. co-operative adj -a kushirikiana, -a ushirika, -a kupenda kusaidia a cooperative spirit moyo wa kushirikiana. cooperative societies n (also coops) vyama vya ushirika. cooperative shop n duka la ushirika. co-operator n mshiriki.